SvenskaChange to english

Affärsidé och vision

Affärsidé

Vår affärsidé är att, på entreprenadbas inom energi- och tekniksektorn, bistå kommunala värme- och kraftvärmeverk samt industriprocessanläggningar med en kundspecifik lösning. Vi säljer helhetslösningar - från idé till komplett uppförd och driftsatt anläggning. Allt vårt arbete utförs med beprövad teknik på kommersiella grunder.

Vision

Vår vision är att utveckla och effektivisera projektledningsarbetet i syfte att med ett fåtal nyanställningar öka antalet parallellt pågående projekt. Målen ska nås med hjälp av kreativa och motiverade medarbetare som ger ETK:s beställare tillgång till företagets samlade kompetens.

Produktion av: Wiseweb AB - Sökmotoroptimering och Webbdesign