SvenskaChange to english

Elektrifiering av anläggningen

Elektrifiering av anläggningen från mellanspänningsställverk ( 11 kV ) via transformatorer 11/0,4 kV till lågspänningsställverk med utdragbara motorgrupper.

Frekvensomformare till samtliga större motorgrupper.
Avbrottsfritt strömförsörjningssystem typ UPS för styrsystem, säkerhetsfunktioner, informations- och larmsystem.

Helautomatiskt reservkraftanläggning

Komplett kablage inklusive kabelstegar, arbetsbrytare och kopplingslådor för hela anläggningen utförd enligt angivna standard och föreskrifter. Jordfelsövervakning och potensialjordning.

Produktion av: Wiseweb AB - Sökmotoroptimering och Webbdesign