SvenskaChange to english

Kontrakt med Tafjord Kraftvarme AS

ETK har den 16 oktober 2007 skrivit kontrakt med Tafjord Kraftvarme AS. Kontraktet gäller att i samarbete med Babcock & Wilcox Völund i totalentreprenadform uppföra en avfallsförbränningsanläggning i Ålesund, Norge.

Anläggningen har en fjärrvärmeproduktion på 22 MW samt en turbin/generator för elproduktion på 4,1 MW.

Produktion av: Wiseweb AB - Sökmotoroptimering och Webbdesign