English

Kontrakt med Bodens Energi AB

ETK har skrivit kontrakt med Bodens Energi AB. Kontraktet gäller att i samarbete med Babcock & Wilcox Vølund ApS i totalentreprenadform uppföra en avfallsförbränningsanläggning i Boden. Anläggningen har fjärrvärmeproduktion på 22 MW samt turbin/generator för elproduktion på 4,1 MW. Arbetet startar i Maj 2006 och värmeleverans kommer att ske i oktober 2007. Övertagande beräknas ske i Januari 2008.

Produktion av: Wiseweb AB - Sökmotoroptimering och Webbdesign