SvenskaChange to english

Miljöpolicy

ETK och dessa leverantörers arbete skall utgöra en minimal miljöbelastning. Våra produkter skall vara ett alternativ som ger en god energihushållning.

Detta gör vi genom att:

  • Alla medarbetare skall ta ansvar för miljöarbetet.
  • Så långt det är möjligt reducera den avfallsmängd som vi själva producerar.
  • Vid inköp ska vi inom gällande ram för krav på pris och kvalitet välja de tjänster, komponenter, material etc. som ger den minsta negativa miljöpåverkan.
  • Vara informerad om samt följa gällande miljölagstiftning.
  • Ställa lika höga krav på våra leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
  • Upprätthålla samt utveckla vårt miljöledningssystem.

Alla medarbetare stödjer denna policy, ledningen arbetar för att hitta vägar för ständiga förbättringar

Produktion av: Wiseweb AB - Sökmotoroptimering och Webbdesign