SvenskaChange to english

Arbetsmiljöpolicy

ETK skall ha en god och säker arbetsmiljö för alla medarbetare, kunder och leverantörer.

Detta gör vi genom att:

  • Ha engagerade och medvetna medarbetare.
  • Ledarskapet ska utövas med dialog om mål och arbetsmetoder.
  • Förebygga och undanröja risker för skada och ohälsa.
  • Ha en stimulerande miljö med arbetsglädje och delaktighet.
  • Verka för att särbehandling inte förekommer.
  • Följa upp sjukskrivningar/arbetsskador och vidta åtgärder i syfte att förbättra för den enskilde.
  • Vara informerad om samt uppfylla krav i lagar och förordningar.

Alla medarbetare stödjer denna policy, ledningen arbetar för att hitta vägar för ständiga förbättringar

Produktion av: Wiseweb AB - Sökmotoroptimering och Webbdesign