Leveranshistorik

Bodens Energi AB

Panna 18

Fakta

Beställare: Bodens Energi AB
Byggår: 2016 – 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA99
Leverans av: Balance of Plant – Avfallsförbränningsanläggning för utsorterat hushållsavfall. Med elkraftproduktion (35 MW 7,9 MW el).

Lidköpings Energi AB

Panna 6

Fakta

Beställare: Lidköpings Energi AB
Byggår: 2011 – 2013
Entreprenadform: Totalentreprenad i samarbete med Babcock & Wilcox Völund
Leverans av: Avfallsförbränningsanläggning för utsorterat hushålls- och verksanhetsavfall
Panneffekt: 22 MW

Forus Energigjenvinning

Panna 2

Fakta

Beställare: Forus Energigjenvinning 2 AS
Anläggningsplats: Stavanger, Norge
Byggår: 2010 – 2012
Entreprenadform: Totalentreprenad i samarbete med Babcock & Wilcox Völund ApS
Leverans av: Avfallsbränsleanläggning för utsorterat hushållsavfall, med elkraftproduktion (22 MW 4,2 MW el).

Tafjord Kraftvarme AS

Panna 2

Fakta

Beställare: Tafjord Kraftvarme AS
Anläggningsplats: Ålesund, Norge
Byggår: 2007 – 2009
Entreprenadform: Totalentreprenad i samarbete med Babcock & Wilcox Völund ApS
Leverans av: Avfallsbränsleanläggning för utsorterat hushållsavfall, med elkraftproduktion (22 MW 4,10 MW el).

Bodens Energi AB

Panna 17

Fakta

Beställare: Bodens Energi AB
Byggår: 2006 – 2008
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA99 i samarbete med Babcock & Wilcox Völund ApS
Leverans av: Avfallsförbränningsanläggning för utsorterat hushållsavfall. Med elkraftproduktion (22 MW 4,10 MW el).

Eksjö Energi AB

Fakta

Beställare: Eksjö Energi AB
Byggår: 2004 – 2005
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA99 i samarbete med Babcock & Wilcox Völund ApS
Leverans av: Avfallsförbränningsanläggning för utsorterat hushållsavfall. Med elkraftproduktion (18 MW  2,05 MW el)

Skövde Energi AB

Värmekällan

Fakta

Beställare: Skövde Energi AB
Byggår: 2004 – 2005
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT94 i samarbete med Babcock & Wilcox Völund ApS
Leverans av: Avfallsförbränningsanläggning för utsorterat hushållsavfall. Med elkraftproduktion (18 MW 1,67 MW el)

Hässleholm Miljö AB

Beleverket

Fakta

Beställare: Hässleholm Miljö AB
Byggår: 2002 – 2003
Entreprenadform:Totalentreprenad ABT94 i samarbete med Babcock & Wilcox Völund ApS
Leverans av: Samförbränningsanläggning för utsorterat hushållsavfall. med elkraftproduktion (18 MW  1,6 MW el).

Örebro Kartongbruk

Fakta

Beställare: Birka Energi AB
Byggår: 2001
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Processanläggning för retur-pappereldad panna. Även styrsystem samt askhanteringsanläggning.

Ljungby Energi AB

Ljungsjöverket

Fakta

Beställare: Ljungby Energi AB
Byggår: 2000
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Avfallseldat värmeverk med elkraftproduktion (18 MW  1,7 MW el).

Marks Kraftvärme AB

Fakta

Beställare: Marks Kraftvärme AB
Byggår: 1999
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Biobränsleeldat värmeverk 10 MW, Ångpanna 10 MW, Ångpanna olja 6 MW, Oljepannor 15 + 12 MW, Ackumulator 1500 m3.

BioEnergi AB

Träpelletsfabrik

Fakta

Beställare: Luleå Energi AB
Byggår: 1997
Entreprenadform: Totalentreprenad SSG
Leverans av: Anläggning för mottagning och beredning av råvara (flis). Hantering och transportsystemutrustning för träpellet. Styrsystem -överordnat.

Kalix Värmeverk

Panna 2

Fakta

Beställare: Vattenfall
Byggår: 1997
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Fastbränsleeldad värme-produktionsanläggning 10 MW inkl. Ackumulator 1500 m3

Kiruna Kraftvärmeverk

Fakta

Beställare: Kiruna Värmeverks AB
Byggår: 1996, 2001
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Anläggning för bränsle-mottagning, transportör system, Lamelltransportör till avfallspanna.

Bodens Energi AB

Panna 14

Fakta

Beställare: Bodens Energi AB
Byggår: 1994 – 1998
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Bränslelager, Hetvattenpanna 16 MW, Elektrofilter, Ackumulator 10 000 m3

Pajala Värmeverk

Fakta

Beställare: Vattenfall
Byggår: 1993
Entreprenadform: Totalentreprenad ABA78
Leverans av: Fastbränsleeldad värme-produktionsanläggning 4 MW.